Blue Flower

การสะท้อนผลในการสอน: เทคนิควิธีการสะท้อนผลการสอน

01/19/2020

โดย ศน.ชอบกิจ  กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2

การสะท้อนผลการสอนคืออะไร?
การสะท้อนผลการสอน เป็นกระบวนการที่คุณครูจะดูสิ่งที่คุณครูทำในห้องเรียนและคิดว่าทำไมคุณครูถึงทำ จากนั้นให้คิดว่ามันใช้ได้ผลกับนักเรียนและตัวคุณเองหรือไม่

เหตุใดการสะท้อนผลการสอนจึงมีความสำคัญในการสอน เมื่อสะท้อนผล คุณครูกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของคุณครู เมื่อวิเคราะห์และประเมินข้อมูลใหม่นี้คุณครูสามารถระบุและสำรวจการปฏิบัติของคุณครูเองและภายใต้ความเชื่อพื้นฐานซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในการสอนของคุณครู การสะอนผลในการสอนเป็นเพียงแนวทางหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพโดยเริ่มจากห้องเรียนของคุณเครูเอง

กระบวนการของการสะท้อนผลการสอนมาพร้อมกับวัฏจักรที่ต้องปฏิบัติตาม:
1) การสอน
2) ประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการสอนของคุณครู ถึงผลของการเรียนรู้
3) พิจารณาวิธีการสอนแบบใหม่ที่สามารถปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้
4) พยายามค้นหาแนวคิดในการปฏิบัติการสะท้อนผล
และแน่นอนทำซ้ำขั้นตอนอีกครั้ง: การสะท้อนตนเองไม่เคยหยุดนิ่งแม้ว่าคุณครูจะเป็นมือเก่าที่เคยทำมาแล้วตลอดกาล

 

การสะท้อนผลในการสอน: แนวทางการปฏิบัติการสะท้อนผล

10:41:04 01/19/2020

โดย ศน.ชอบกิจ  กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2


การสะท้อนผลในการสอน หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานของครูที่ทำในห้องเรียน การคิดทบทวน ดูสาเหตุที่ครูทำ และคิดว่ามันใช้ได้ผลหรือไม่  กระบวนการที่ใช้ในการสังเกตตนเองและการประเมินตนเอง

การสะท้อนผลในการสอนของครูเริ่มต้นโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของครูเอง โดยการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลนี้ ครูจะต้องระบุและสำรวจการปฏิบัติงานการสอนของตนเอง ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในการสอนของครู

ดังนั้น การสะท้อนผลในการสอนจึงเป็นวิธีการพัฒนาวิชาชีพครูที่เริ่มต้นในห้องเรียนของครูเอง

ก. ทำไมการสะท้อนผลการสอนถึงมีความสำคัญ
ข. การเริ่มต้นกระบวนการสะท้อน
    1) การเขียนบันทึกการสอนครู
    2) การสังเกตเพื่อนครู
    3) การบันทึกบทเรียน หรือ การสอนในชั้นเรียน
   4) ความคิดเห็นย้อนกลับของนักเรียน
ค. สิ่งที่ครูต้องทำในการสะท้อนผลการสอน
    1) คิดทบทวน
    2) พูดคุย
    3) อ่าน
    4) ถาม
ง. การลงข้อสรุป

ทำไมการสะท้อนผลในการสอนถึงมีความสำคัญ
ครูหลายคนก็คิดถึงการสอนและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานด้วย คุณครูอาจคิดหรือบอกใครบางคนว่า "บทเรียนของฉันไปได้ดี" หรือ "นักเรียนของฉันดูเหมือนจะไม่เข้าใจ" หรือ "วันนี้นักเรียนของฉันประพฤติตัวแย่มาก"

อย่างไรก็ตามหากไม่มีเวลามากขึ้นในการเพ่งความสนใจหรือพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจมีแนวโน้มที่จะข้ามไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุที่สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น เราอาจสังเกตเห็นปฏิกิริยาของนักเรียนดัง ๆ เท่านั้น การสะท้อนผลการสอนจึงแสดงให้ถึงกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้นในการรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ความคิด และการสังเกตของครูเช่นเดียวกับนักเรียนของครู  จากนั้นเริ่มต้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หากบทเรียนเป็นไปด้วยดีเราสามารถอธิบายและคิดว่าเหตุใดจึงประสบความสำเร็จ
หากนักเรียนไม่เข้าใจประเด็นที่ครูสอน แนะนำ ครูต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ครูทำและทำไมนักเรียนจึงเข้าใจไม่ชัดเจน
หากนักเรียนประพฤติผิด - นักเรียนกำลังทำอะไรเมื่อใดและเพราะเหตุใด

การเริ่มต้นกระบวนการสะท้อนผลในการสอน
คุณครูอาจเริ่มกระบวนการสะท้อนผลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นกับชั้นเรียนหนึ่ง หรือ ชั้นเรียนของคุณครู หรือเพียงเพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคุณครู คุณครูอาจตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนแต่ละชั้นหรือดูลักษณะการสอนของคุณครู - ตัวอย่างเช่น วิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือ วิธีที่คุณครูสามารถกระตุ้นนักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

ขั้นตอนแรก คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน นี่คือวิธีต่างในการทำ ดังนี้

 สมุดบันทึกของครู
นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มกระบวนการสะท้อนผลในการสอนของครู เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างแท้จริง หลังจากบทเรียนแต่ละบทคุณครูเขียนในสมุดบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณครูอาจอธิบายปฏิกิริยาและความรู้สึกของคุณครูเองและสิ่งที่คุณครูสังเกตเห็นในส่วนของนักเรียน คุณครูมีแนวโน้มที่จะเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณครูสังเกต การเขียนไดอารี่หรือสมุดบันทึกจะต้องมีระเบียบวินัยในการใช้เวลาในการทำอย่างสม่ำเสมอ

(นี้เป็นคำแนะนำสำหรับพื้นที่ที่มุ่งเน้นที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นไดอารี่ของคุณ ดาวน์โหลดคำแนะนำไดอารี่)

การสังเกต
เชิญเพื่อนร่วมงานเข้ามาในชั้นเรียนของคุณครูเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนของคุณครู นี่อาจเป็นงานสังเกตง่าย ๆ หรือ ผ่านการจดบันทึก สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นการสังเกตที่คุณครูระบุเพื่อให้สะท้อนกลับ ตัวอย่างเช่น คุณครูอาจขอให้เพื่อนร่วมงานของคุณครูมุ่งเน้นไปที่นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนมากที่สุด รูปแบบการโต้ตอบที่แตกต่างกันเกิดขึ้นหรือวิธีจัดการกับข้อผิดพลาด

การบันทึกบทเรียนหรือการบันทึกชั้นเรียน
วิดีโอหรือการบันทึกเสียงของบทเรียนสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากสำหรับการสะท้อนผลในการสอน คุณครูอาจทำสิ่งต่าง ๆ ในชั้นเรียนที่ครูไม่ทราบหรืออาจมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นเรียนซึ่งตามปกติแล้วคุณครูจะไม่เห็น

การบันทึกเสียงอาจมีประโยชน์สำหรับการพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ของการพูดคุยของครู
- คุณครูพูดมากแค่ไหน
- เกี่ยวกับอะไร
- คำแนะนำและคำอธิบายชัดเจนหรือไม่?
- คุณครูจัดสรรเวลาให้นักเรียนคุยมากแค่ไหน?
- คุณครูตอบสนองต่อการพูดคุยของนักเรียนอย่างไร?
การบันทึกวิดีโออาจมีประโยชน์ในการแสดงลักษณะของพฤติกรรมของคุณครู
- คุณครูยืนอยู่ที่ไหน
- คุณครูพูดกับใคร
- คุณครูเจอกับนักเรียนอย่างไร?

ความคิดเห็นย้อนกลับจากนักเรียน
คุณครูสามารถถามนักเรียนว่าพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ความคิดเห็นและการรับรู้ของพวกนักเรียนสามารถเพิ่มมุมมองที่แตกต่างและมีคุณค่า สามารถทำได้ด้วยแบบสอบถามง่าย ๆ หรือด้วยสมุดบันทึกการเรียนรู้


สิ่งที่คุณครูต้องทำในการสะท้อนผลการสอน
เมื่อคุณครูได้บันทึกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของคุณแล้วคุณครูจะทำอย่างไร?

1) คิดทบทวน
คุณอาจสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในการสอนของคุณผ่านการสังเกตของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน คุณอาจประหลาดใจกับผลตอบรับจากนักเรียนของคุณ คุณอาจมีแนวคิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้
2) พูดคุย
เพียงแค่พูดถึงสิ่งที่คุณค้นพบ - กับเพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนหรือแม้แต่เพื่อน - คุณอาจคิดหาวิธีทำสิ่งที่แตกต่างออกไป
หากคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การไตร่ตรองเป็นเครื่องมือคุณสามารถพบปะเพื่ออภิปรายปัญหา การสนทนาอาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์จากชั้นเรียนของคุณเอง
การใช้รายการข้อความเกี่ยวกับความเชื่อในการสอน (ตัวอย่างเช่น pairwork เป็นกิจกรรมที่มีค่าในชั้นเรียนภาษาหรือ lexis สำคัญกว่าไวยากรณ์) คุณสามารถพูดคุยเรื่องที่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและสิ่งใดสะท้อนให้เห็นในการสอนของคุณเอง หลักฐานจากการสังเกตตนเองของคุณ
3) อ่าน
คุณอาจตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางพื้นที่ มีเว็บไซต์มากมายสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งคุณสามารถหาแนวคิดการสอนที่มีประโยชน์หรือบทความทางวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีนิตยสารสำหรับครูผู้สอนที่คุณสามารถค้นหาบทความในหัวข้อที่หลากหลาย หรือถ้าคุณเข้าถึงห้องสมุดหรือร้านหนังสือมีหนังสือมากมายสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
4) ถาม
คำถามกับเว็บไซต์หรือนิตยสารเพื่อรับแนวคิดจากครูคนอื่น ๆ หรือถ้าคุณมีสมาคมครูท้องถิ่นหรือโอกาสอื่น ๆ สำหรับการฝึกอบรมในการบริการให้ถามเซสชั่นในพื้นที่ที่คุณสนใจ

สรุป  การสะท้อนผลการสอนเป็นกระบวนการที่มีวัฏจักรต่อเนื่อง จากเมื่อคุณครูเริ่มที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้วงจรการสะท้อนผลการสอนและการประเมินจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ด้วยการตั้งคำถามที่สำคัญ ดังนี้

1) คุณครูกำลังทำอะไร?
2) ทำไมคุณครูต้องทำ?
3) มันมีประสิทธิภาพแค่ไหน?
4) นักเรียนตอบสนองอย่างไร
5) คุณครูจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร

จากการสะท้อนผลการสอนของคุณครู คุณครูอาจตัดสินใจที่จะทำอะไรที่แตกต่างออกไปหรือคุณครูอาจตัดสินใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด และนั่นคือ "การพัฒนาวิชาชีพของครู"

 

ที่มา: https://www.teachingenglish.org.uk/article/reflective-teaching-exploring-our-own-classroom-practice